Friday, August 26, 2011

Pray / Rezo


I pray for peace.
I pray for a kinder world.
I pray we as people, begin to share more love.
I pray for forgiveness.
I pray for change.
God, please hear my prayer.

Rezo por la paz.
Rezo por un mundo mas bondadoso
Rezo que la humanidad, empiece  a dar mas amor.
Rezo por perdón.
Rezo por cambio.
Dios, por favor escucha mi oración.


1 comment: